Portfolio

« Wróć

Centrum Medyczne Przychodnia
NZOZ

Kreacja wizerunku oraz strona internetowa

ico_Identyfikacja wizualna
Centrum Medyczne - logo

Centrum Medyczne powierzyło nam rebranding swojego wizerunku. My zrobiliśmy to, co potrafimy najlepiej - nadaliśmy marce charakteru.

Logo zostało stworzone na podstawie dotychczasowego wizerunku przychodni. Dotychczasowym znakiem Centrum Medycznego było drzewo, nawiązujące do lokalizacji przychodni. Nasze zadanie polegało na wzbogaceniu treści znaku o profil działalności - medycynę - przy jednoczesnym zachowaniu założeń wskazujących na lokalizację placówki.

Nasza propozycja logo to rozeta ułożona z liści w dwóch odcieniach zieleni. Negatywna przestrzeń wewnątrz rozety tworzy znak krzyża greckiego (symbol pierwszej pomocy). Krój pisma użyty w logotypie posiada elemnty zbudowane na łuku co współgra z elementami sumbolu oraz nadaje całemu logo miękkości i przyjazności. Przy projektowaniu strony internetowej postwiliśmy na ocieplenie wizerunku przychodni poprzez zastosowanie zdjęcia szczęśliwej, uśmiechniętej rodziny. Kolorystyka identyfikacji wizualnej to dwa odcienie zieleni oraz kontrastujący z nimi kolor pomarańczowy dodany w celu ożywienia projektów graficznych.

Uzupełnieniem znaku była księga identyfikacji wizualnej, która wzbogaca projekt o akcydensy takie jak płyty, wizytówki czy papiery firmowe.

Centrum Medyczne - logo Centrum Medyczne - logo Centrum Medyczne - logo Centrum Medyczne - logo